cybersäkerhet

Cybersäkerhet blir allt viktigare

Cybersäkerhet är ett begrepp som vi hör pratas om allt tätare i nyheter och annan media. Tyvärr är det som så att företag, organisationer och statliga verksamheter ofta nuförtiden utsätts för cyberattacker vilka exempelvis har som mål att stjäla uppgifter eller hindra de utsattas egen åtkomst till sin egen data. Därför är det idag oerhört viktigt att skydda datasystem som ständigt ligger uppkopplad till internet från olika typer av cyberhot.

Cybersäkerhet kan handla om att skydda programvara, data- och maskinvara samt förebygga möjligheten för cyberbrottslingar att få tillgång till ditt nätverk. Bland annat kan det gälla allt ifrån större drift- och nätverkssäkerhet till mer specifik identitetssäkerhet.

link22 är ett företag som har lång erfarenhet inom IT-säkerhet och utvecklar ständigt sin kompetens och sina produkter för att ligga steget före vad gäller cybersäkerhet. Här levereras cybersäkerhet i form av fristående produkter, komponenter och fullskaliga IT-system. Vill du ha hjälp rörande cybersäkerhetslösningar så kan du känna dig trygg med att vända dig till link22. Hjälp kan fås vare sig det gäller domänöverskridande lösningar, import, export, filinspektion, guards, virtuella skrivbord, autentisering, molnsäkerhet, Accesskontroll, systemintegration, System isolerade från internet, systemarkitektur, kontrasignering, datakryptering och mycket mer. Cybersäkerhet är viktigt och nödvändigt idag!

 

Scroll to top