Nätstationer KL Industri

Moderna och anpassningsbara nätstationer

För att anpassa elleveransen efter nya och mer kravfyllda förutsättningar i vår omvärld så behövs en modern eldistribution.

Exempel på användningsområden

Låt dig här inspireras av ett par exempel på hur nätstationer kan användas för en effektivare elhantering. I båda exemplen står företaget KL Industri för nätstations-lösningarna.

Betongstationer i stadsdel

Vi börjar med hur Storsjö Strand tog hjälp av KL Industri med nyckelfärdiga lösningar för en effektiv eldistrubution. Storsjö Strand är namnet på Östersunds nya sjönära stadsdel där 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor skall inrymmas. Dess utformning och miljö är hårt styrt  av en reglerad detaljplan, vilket här innebär att bostäder, övrig bebyggelse men också transformatorstation ska smälta in på ett bra sätt. Här valde Jämtkraft Elnät AB att använda en större inomhus betjänad betongstation från KL Industri.

Inbygggda nätstationer

Ett annat projektexempel innebar inbyggda nätstationer i Linköpings nya stadsdel Vallastaden. Ett stort antal passiv- och plusenergihus gör Vallastaden till en ovanligt energieffektiv stadsdel. En av de nya lösningarna är kulvertar där samtliga ledningar för el, fiber, vatten, avlopp, sopsug och fjärrvärme samlas, bl.a. för att undvika framtida grävarbeten. En annan annorlunda lösning är de två inbyggda nätstationerna från KL Industri AB, som beställdes av nätägaren Tekniska Verken Linköping Nät AB. KL Industri har inrett stationerna på plats och borgar för en säker elleverans.

Elektrifiering av stadsbusstrafik

Som ett tredje fint exempel på vad en nätstation kan bidra med så har vi elektrifiering och laddare till bussar för Gävles stadsbusstrafik. Sedan flera år är KL Industri en huvudleverantörer av nätstationer och hjälper på så sätt satsningen med att elektrifiera stadslinjetrafiken. Trots komponentbrist i världen lyckas KL Industri får fram nödvändiga produkter till en säker och effektiv nätstation som i sin tur göra att de eldrivna bussarna kan köra sina sträckor som planerat.

Scroll to top