Open post
Miljöinventering

Miljöinventering

Miljöinventering av hus och fastigheter är en viktig aspekt att beakta inför exempelvis en rivning eller ombyggnad. Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att känna till vilka ämnen som finns i deras fastighet. Ta med fördel hjälp att inventera din fastighet för att identifiera eventuella miljöförstörande ämnen. Exempel på miljöinventeringar som utförs är här bostäder, kontor, […]

Fortsätt läsMore Tag
Scroll to top