KL Industri - Nordens ledande nätstationsleverantör

Nordens ledande nätstationsleverantör finns i Finspång

Visste du att Nordens ledande leverantör av nätstationer finns i Finspång? Kommer du på riksväg 51 från Norrköping passerar du både huvudkontor och produktionsanläggningar strax innan infartsrondellen till Finspång.

KL Industris historia går så pass långt tillbaka som till 1946 när Åke Larsson och Knut Kronqvist grundande företaget. Ägandeskapet har genom åren förändrats en del, och 2000 blev norska Møre Electric Group A/S ägare för företaget.

Deras affärsidé går ut på att med fokus på säkerhet och design utveckla hus av plåt och betong som skydd för avancerad elektrisk utrustning för mellanspänningsnätet. Produkterna ska produceras och levereras till kunder i Norden som efterfrågar driftsäkra installationer inom elnät och eldistribution.

Mer konkret innebär det produktion av nätstationer av olika slag. De erbjuder både plåtstationer och betong stationer, som kan vara antingen inomhusbetjänade eller utomhusbetjänade. De producerar även satellitstationer och seriesatellitstationer för spänning upp till 24 kV och som ska klara transformatorer upp till maximalt 200 kVA.

Andra produkter som dessutom produceras i KL Industris lokaler är avgrenings- och kopplingsskåp samt en mobil nätstation.

Alla nätstationer från KL Industri kan fås levererade med låg- och mellanspänningsnätverk monterade från start.

 

Scroll to top